Kilka informacji o ofercie

Opłata początkowa
dla wszystkich Taryf
9,00 zł

Przewozy na terenie miasta Władysławowa
Taryfa 1
1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00
2,80 zł

Taryfa 2
1 km w dni powszednie w godz. 22:00 - 6:00
oraz w niedziele i święta
4,20 zł

Przewozy poza administracyjnymi granicami miasta

Taryfa 3
1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00
5,60 zł

Taryfa 4
1 km w dni powszednie w godz. 22:00 - 6:00
oraz w niedziele i święta
8,40 zł

Opłata za 1 godzinę postoju
taryfa 1 i 3 - 40 zł
taryfa 2 i 4 - 50 zł